Miền bình yên

Miền bình yên

Regular price $9,000.00

Miền bình yên, sơn dầu trên toan vải,  65cm cao x 150 cm ngang. 

2019