Non sông cẩm tú

Non sông cẩm tú

Regular price $9,000.00

Non sông cẩm tú, sơn dầu trên toan vải,  65cm cao x 150 cm ngang. 

2019